Miljøsmart bygging med betong

Betong er pålitelig, veletablert og har lang livstid. Betong består av naturlige råvarer som vi låner av naturen.

Betong har flerfoldige konstruktive og materialtekniske egenskaper, noe som har gjort betongen til verdens mest brukte byggemateriale. Betong består også kun av naturlige råvarer. Til sammen bidrar dette til et slitesterkt materiale med lang levetid som står imot de fleste slitasjer.

En bærekraftig fremtid

Betong binner karbondioksid gjennom hele sin levetid og binder opp til halvparten av mengden karbondioksid som avgis i sementproduksjon

  • Betong kan gjenbrukes 100%
  • Betong varmes sakte opp og lagrer derfor varme slik at man sparer energi
  • Betong har lang levetid og krever minimalt med vedlikehold

Energibesparende hus

Energi er et hjelpemiddel for å øke vår egen komfort. Denne komforten er selvsagt for oss i dag, men var ikke det for bare én eller to generasjoner siden. Det er derfor viktig at husene våre bygges med tanke på energisparing og utnyttelse av fornybare energikilder. Grunnlaget for et energibesparende hus er en tett, tung betongstruktur med energieffektive vinduer.

Energibesparelsen som muliggjøres med en tung struktur kan minimere kostnader til oppvarming og nedkjøling, som ofte utgjør en stor del av driftskostnadene i en bolig.

Behagelig innendørstemperatur

Den tunge betongstrukturen absorberer varme fra mennesker, lamper og maskiner i løpet av dagen. Om natten avgir betongen denne varmen og gjør at innendørstemperaturen holder seg god og jevn utover døgnet. Dette fører til at behovet for kjøle- og varmesystem reduseres med opp til 40%. Nettoeffekten blir en billigere bolig og lavere investeringskostnader. Du minimerer også karbondioksidutslippet når kjøle- og varmesystemet reduseres.

Brannsikkert

Betong brenner ikke, og kan derfor ikke bli opphav til røyk eller giftige gasser. Betong oppfyller alle nasjonale og europeiske brannsikkerhetskrav, med god margin. Betongens porøsitet medfører en lav temperaturøkning, noe som innebærer at betongen fungerer som en effektiv branndemper. En bygning i betong kan stå imot brann i ca 1 time.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.