Anleggsleder HGT AS

Søkes til Bergen

Er du eller vil du bli en god anleggsleder?  

Er du genuint opptatt av fremdrift, resultat og god planlegging?

 

Vi har vunnet spennende nye prosjekter, og er i vekst. Vi trenger å forsterke vårt datterselskap HGT AS i Peab Anlegg AS.

 

Vårt datterselskap HGT AS som er en betydelig grunnentreprenør i Bergens regionen omsatte i 2020 for 150 MNOK og har 31 medarbeidere.

Vi søker etter en anleggsleder som kan bidra med det daglige ansvaret på et av våre prosjekter på Vestlandet. Lokasjon for stillingen vil være ute på prosjekt, i all hovedsak i og rundt Bergen. Du er tilknyttet vårt kontor på Kokstad. Det vil være muligheter for tett samarbeid i prosjekter tilknyttet Distrikt Vest i Peab Anlegg AS. Stillingen rapporterer til prosjektleder.

 

Anleggsleder hos oss vil lede og organisere det daglige arbeidet på prosjekt med fokus på fremdrift, HMS / KS, og økonomi. Du vil ha kontakt mot byggherre, offentlige myndigheter, leverandør og underentreprenører.

I ditt daglige arbeid har du fokus på leveranse i henhold til kontrakt, bemanningsplaner og fremdriftsplaner. Du har ansvar for økonomi,  time- og kostnadskontroll i forhold til kalkyler. Vi har stort fokus på HMS, YM og KS, så det er viktig at du har evnen til å følge opp disse planene på en god måte.

 

Hva vi ser etter:

Du har utdanning som ingeniør med en bachelor- / mastergrad og 3-6 års arbeidserfaring med anleggsledelse fra entreprenørvirksomhet. Det er en forutsetning at du har gode kunnskaper innen kontraktsadministrasjon, standarder, tegningsforståelse, betong og/eller grunnarbeider. Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig, er viktig for at du skal lykkes i stillingen. 

 

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger personlige egenskaper og det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Du som person har engasjement og kommuniserer med både kunder og kollegaer på en god måte. Din lederstil er empatisk og tydelig, og du evner å motivere dine medarbeidere og UE til å trekke i samme retning. I din arbeidsmetode er du strukturert, og ikke minst er løsningsorientert.

Hva vi tilbyr:

I HGT AS og Peab Anlegg AS får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder i HGT AS Christoph Hollenstein på telefon +47 902 65 067.

Søknadsfrist 30.07.2022

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

Flere ledige stillinger