eFaktura (EHF-faktura)

For en mer effektiv og sikrere håndtering av leverandørfakturaer ønsker Peab kun å motta elektroniske fakturaer.

Derfor anbefaler vi våre leverandører å gå over til å bruke dette for å lette fakturahåndteringen, samt redusere potensielle faktureringsfeil.
 
For at Peab skal være i stand til å motta e-fakturaer fra sine leverandører, må leverandøren være opplagt i Peppol og sende eFakturaen i EHF-format.

Dersom dere ikke har tatt i bruk eFaktura per i dag finner dere en link under til Difi som kan hjelpe dere på veien. Se link til våre merkekrav under.

For spørsmål vennligst kontakt oss via: efaktura@peab.no

Merking av e-faktura i rett felt

I oversikt over merkekrav i Peab finner du informasjon om hvilken type av merking som kreves ved fakturering til respektive selskap.

Hvor i xml-filen opplysning om prosjekt/avdeling/kostnadssted skal registreres er avhengig av hvilket format dere som leverandør, eventuelt etter avtale med EHF- operatør, velger å benytte ved oversendelse av faktura.  

For de mest vanlige format angir tabell under i hvilket felt merking skal registreres.

Filformat

Felt for merking

EHF 2.0

<cac:AccountingCustomerParty>

EHF 2.0

<cac:OrderReference>

EHF 3.0

<cbc:BuyerReference>

EHF 3.0

<cac:OrderReference>

Har du spørsmål henvend deg til din EHF-operatør.

Utenlandske fakturaer

Utenlandske leverandører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan ikke benytte Elektronisk faktura (E-faktura). Fakturaer skal sendes på mail til: faktura@peab.no.

Ved spørsmål eller øvrig support, vennligst kontakt efaktura@peab.no