Miljø og kvalitet

Vi er miljøbevisste og ønsker å jobbe på en effektiv, trygg og bærekraftig måte.

Miljø i pukk & grus

Pukk & grus i Swerock skal være en forgjenger for bærekraftig bygging. Det å være en pioner innen bærekraftig bygging betyr at alt som planlegges og gjennomføres skal være helt i tråd med våre etiske retningslinjer, samt ansvarlig og bærekraftig utformet. Vi skal dermed sikre at miljø, arbeidsmiljø og kvalitetsaspekter tas hensyn til i vår daglige arbeid, samt sosialt og økonomisk. Vi fokuserer kontinuerlig på hvordan vi kan minimere miljøpåvirkningen og øke ressursutnyttelsen vår.

Miljømål

Miljømålene er konstruert for å minimere vår virksomhets negative miljøpåvirkning. Våre overordnede miljømål er:

  • Minimere utslippene fra vår maskin- og kjøretøypark
  • Minimere energiforbruket på våre faste anlegg
  • Øke bruken av gjenbruksmaterialer i vår grus- og bergproduksjon

Organisasjon

Miljøansvaret i Swerock er skriftlig delegert ,slik at det følger delegeringsordningen. Støttefunksjoner med miljøkompetanse er tilgjengelig for virksomheten.

Kunnskap

En forutsetning for at miljøarbeidet skal fungere er at det inngår som en naturlig del av vår virksomhet, derfor er miljøspørsmål integrert i våre prosesser. Hver medarbeider gjennomgår et miljøkurs.

Mijø i driften

Virksomhetens miljørisiko, krav forebyggende arbeid, oppfølging og dokumentasjon styres ved hjelp av vår styringssystem.

Miljøpolicy

Her finner du Miljøpolicy for Peab-konsernet: Miljøpolicy