Godkjenninger og sertifikater

Swerock har konsesjon for drift av grustak og steinbrudd, og her er et utvalg av våre godkjenninger og sertifikater.

Verrabotn

Felles for forekomster er at de er sertifisert til:

  • NS-EN 12620 Tilslag for betong
  • NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer
  • NE-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg, anleggsarbeid og vegbygging

Vilbergmoen grustak på Jessheim

Sertifisert til:

  • NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer
  • NS-EN 12242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg, anleggsarbeid og vegbygging