Swerocks oppkjøp av Frøseth gjennomført

1. juli gjennomførte Swerock AS oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i Frøseth AS. Kjøpsavtalen ble inngått 31. mai tidligere i år. Konkurransetilsynet hadde ingen innvendinger mot oppkjøpet og transaksjonen kunne nå gjennomføres.

Frøseth har virksomhet innen pukk & grus og asfalt med ni uttak for pukk & grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal. Frøseth videreføres som eget selskap og Arild Frøseth fortsetter som daglig leder.

- Med dette oppkjøpet styrker vi vår tilstedeværelse i Trøndelag. Swerock har en ambisjon om vekst og når vi fikk muligheten til å kjøpe Frøseth, var det en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Vi har samarbeidet godt med Frøseth i mange år og vi vet at dette er et veldrevet selskap med kompetente ansatte, sier adm. direktør Swerock Karl-Gunnar Karlsson.

- Nå gleder vi oss til å videreutvikle Frøseth sammen med vår øvrige virksomhet innen asfalt og pukk & grus i Trøndelag. Selv om vi med oppkjøpet av Frøseth får tilgang til blant annet nye steinbrudd og grustak, er den viktigste ressursen selskapets ansatte. Jeg ønsker alle ansatte i Frøseth hjertelig velkommen til Swerock og Peab-familien, sier Karlsson.

- Nå ser vi frem til å bli en del av Swerock og Peab og dra nytte av deres kompetanse og ressurser. Ambisjonen er at virksomheten i Trøndelag skal vokse videre, sier Arild Frøseth, daglig leder og deleier i Frøseth AS.

 

Om Frøseth
Frøseth omsatte i 2020 for 104 MNOK og har 40 ansatte. Arild Frøseth og Svein Eggen eier hver 50 prosent av aksjene i Frøseth AS gjennom sine respektive holdingselskaper.

Om Swerock
Swerock er en del av Peab-konsernet og har virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Selskapet har flere virksomhetsområder, hvorav de største er pukk & grus og betong. I Norge har Swerock i dag 40 ansatte, 29 uttak for pukk & grus og tre betongfabrikker. I Trøndelag har Swerock et uttak i Verrabotn.

Om Peab-konsernet
Peab er et børsnotert svensk selskap som driver virksomhet innen bygg og anlegg i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Selskapet omsatte i 2020 for 57 mrd SEK og har 16.000 ansatte. Peab har fire forretningsområder; Anlegg, Bygg, Eiendomsutvikling og Industri. Swerock tilhører forretningsområdet Industri.

I Norge hadde Peab en samlet omsetning på ca. 7,4 mrd NOK i 2020 og ca. 1.800 ansatte. I Trøndelag har Peab en omfattende anleggsvirksomhet hvorav det største pågående prosjektet er utbygging av ny E6 fra Kvål til Melhus for Nye Veier AS.

Kontaktpersoner

Erik Riste

Kommunikasjonssjef Peab Asfalt og Swerock

Telefon: +47 911 97 640

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45