Bedriftspolicy

Vi inngår i Swerock-konsernet, noe som innebærer at Swerocks bedriftspolicy gjenspeiles i vårt daglige arbeid.

Bedriftspolicyen viser de grunnleggende verdiene som vi vil skal stå sterkt i Swerock. I tillegg til bedriftspolicyen har vi vår misjon, vår bedriftsidé og virksomhetsplan som rettledning i det praktiske arbeidet.

Oppfyller kravene i ISO 9001, ISO 14001 og AFS 2001:1)

Swerock ønsker å være den mest attraktive samarbeidspartneren innen områdene fabrikkbetong og bergmaterialindustri, samt transport- og entreprenørmaskintjenester i Norge og Sverige. Det vi produserer skal skape merverdi for våre kunder, leverandører og oss selv, samt bidra til en bærekraftig utvikling. En god økonomisk lønnsomhet er en forutsetning for at vi skal lykkes.

Jordnære

Vi vil jobbe nær våre kunder. Når vi påtar oss et oppdrag skal vi vite at vi har tilgang til de ressurser som kreves for å levere godt. Vi skal være kjent for å ha en jordnær arbeidsmetode med kort beslutningsvei og være lydhøre for kundens interesser.

Utvikling

Vi skal være nyskapende, fleksible og alltid forbedre oss. Vi skal ta vare på våre medarbeideres kompetanse og skape gode muligheter for utvikling, vekst, læring og helse. Vi vil at våre medarbeidere er engasjerte og delaktige i virksomheten samt medvirker til vår positive utvikling. I Swerock og Ferdigbetong skal vi ha mulighet for å påvirke vår arbeidssituasjon.

Personlige

Vi skal være den personlige bedriften. Gjennom en ærlig og fortrolig dialog med våre kunder og leverandører skal vi skape og opprettholde langvarige og gode relasjoner. Vi skal jobber får at vårt arbeid skal kunne forenes med familie og fritidsinteresser. Vi vil at god kommunikasjon, god stemning og respekt for individet skal råde i Swerock og Ferdigbetong.

Pålitelig

Våre kunder skal føle seg trygge med å jobbe med Swerock og Ferdigbetong. Det innebærer at vi alltid skal være etiske, kompetente og profesjonelle. Vi skal planlegge godt, gjøre rett fra begynnelsen, eliminere risiko og holde fastsatte tidsfrister. Vi skal oppfylle lover og krav, velge best mulig teknikk, prioritere fornybare ressurser og unngå miljøskadelige substanser.