Peabs kjøp av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden er godkjent av EU-kommisjonen

Peab har mottatt godkjenning fra EU-kommisjonen (fase 1) for å fullføre kjøpet av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Finland, Norge, Danmark og Sverige. Kjøpet vil være fullført 1. april 2020, og virksomheten vil bli konsolidert i Peab-konsernet fra og med denne datoen.

Kjøpet innebærer at Peab får økt tilstedeværelse i Sverige, Norge og Finland og blir etablert med asfaltvirksomhet i Danmark. Peab får en unik og markedsledende posisjon innen denne virksomheten i Norden. Kjøpet innebærer også at industrivirksomhetens betydning i konsernet øker. Større geografisk spredning for virksomheter som normalt er mindre følsomme for konjunkturer, øker også konsernets stabilitet. I tillegg skapes det forutsetninger for videre utvidelse og utvikling av andre virksomheter, for eksempel Gjenvinning og Betong.

− Vi er glade for at vi nå har fått godkjenning av EU-kommisjonen, og at vi dermed kan ønske våre nye medarbeidere i Finland, Norge, Danmark og Sverige velkommen til Peab-konsernet. Vi ser frem til utvidet kompetanse på dette viktige området, vi har mye å lære av hverandre. Samtidig er kjøpet et viktig skritt i vår ambisjon om å styrke vår lokale tilstedeværelse og utvikle vårt arbeid innenfor rammen av det vi kaller lokal samfunnsbygging, sier Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef i Peab.

Peab er i dag en ledende aktør innen produksjon og utlegging av asfalt, samt pukk- og grusvirksomhet i Sverige og Norge. Virksomheten utvides nå ytterligere gjennom kjøpet av YITs tilsvarende virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Kjøpet innebærer at Peab overtar cirka 1700 ansatte, cirka 200 strategisk plasserte grustak og 63 asfaltverk rundt om i Norden fra YIT. I 2018 omsatte den kjøpte YIT-virksomheten for 6 005 MSEK, med en justert EBITDA på 240 MSEK.

Kjøpet ble kunngjort 4. juli 2019 og vil være fullført 1. april 2020.

Transaksjonen er en kombinasjon av aksje og innmatsoverdragelse. Likviditetsmessig forventes dette å utgjøre cirka 3 milliarder svenske kroner og er fullfinansiert.

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45